1. Amiko Marko

Alfabetet

Alfabetet på esperanto består af 28 bogstaver: a, b, c, ĉ, d, e, f, g, ĝ, h, ĥ, i, j, ĵ, k, l, m, n, o, p, r, s, ŝ, t, u, ŭ, v, z.

Bemærk nedenstående forskelle fra dansk:

 • c = ts som i "Betsy"
 • ĉ = tj som i "tjære"
 • e = e eller æ
 • ĝ = j som i "job"
 • ĥ = ch som i tysk "Buch"
 • ĵ er en tonet sje-lyd som j i fransk "journal". Som ŝ men med stemme
 • o = o eller å
 • r udtales altid — helst rullet eller tappet
 • ŝ udtales som sj. Udales som j i "journalist". Uden stemme
 • ŭ = u som i "Audi" eller "Europa". , er diftonger, som består af henholdvis "a" eller "e" plus en kort 'u'-lyd.

Udtale

Ord udtales præcist, som de staves, ved anvendelse af ovenstående lyde, f.eks.

 • amiko = a-MI-ko
 • ĉambro = TJAM-bro
 • cirklo = TSIR-klo.

Tryk

Der er altid tryk på den næstsidste stavelse, f.eks.

 • te-le-FO-no (te-le-FO-no)
 • ra-DI-o (ra-DI-o)
 • kaj (KAi)
 • a-MI-ko (a-MI-ko)
 • ES-tas (ES-tas).
 • NB: AN-kaŭ (fordi kaŭ er en enkelt stavelse).

Vær opmærksom på ord som historio (hi-sto-RI-o).

Artikel

Den bestemte artikel er la (— den/det, -en/-et). Den ændrer sig aldrig, ikke engang efter tal eller kasus. Der er ingen ubestemt artikel:

 • la amiko – vennen
  • amiko – en ven
 • la laboro – arbejdet
  • laboro – arbejde

Personlige stedord

 • mi – jeg
 • vi – du/I
 • li – han
 • ŝi – hun
 • ĝi – den/det
 • ni – vi
 • ili – de

Stedordene li, ŝi, ĝi bruges på samme måde som de danske "han, hun, den/det".

Stedord i ejefald

Disse dannes ved tilføjelse af endelsen a til de simple stedord:

 • mia – min/mit
 • via – din/dit, jeres
 • lia – hans
 • ŝia – hendes
 • ĝia – dens/dets
 • nia – vores
 • ilia – deres

Navneord

Alle navneord slutter på -o. Der er intet grammatisk køn. Hunkøn kan markeres med en suffiks:

 • tablo – bord
 • lernanto – elev
 • lernantino – elev (hunkøn)

Flertal

Flertalsendelsen er j. Både navneord og tillægsord tager denne endelse, f.eks:

 • tabloj – borde
 • lernantoj – elever
 • viaj lernantoj – dine elever

Udsagnsord

 1. Endelsen for navneform er -i, f.eks.
  • lerni – at lære
  • labori – at arbejde
  • esti – at være.
 2. Endelsen for nutid er -as. Den er ens for alle personer og tal:
  • mi sidas – jeg sidder
  • vi sidas – du/I sidder
  • ni sidas – vi sidder
  • ili sidas – de sidder.

Ĉu?

Dette er en udspørgende partikel, som anvendes til at omdanne en konstatering til et ja/nej-spørgsmål:

 • Ĉu vi sidas? – Sidder du?
 • Ĉu vi skribas? – Skriver du?

Kiu?

Denne udspørgende partikel fungerer både som et stedord (— hvem) og som et tillægsord (— hvilken), f.eks.

 • Kiu vi estas? – Hvem er du?
 • Kiu instruisto sidas? – Hvilken lærer sidder?

Suffiksen -ist

benyttes til at forme navnet på en person, som er aktivt engageret i en aktivitet, f.eks.

 • instruisto – lærer
 • hotelisto – hotelejer
 • esperantisto – esperantist

Suffiksen -in

benyttes til at danne den kvindelige version af et navneord:

 • patro – far
  • patrino – mor
 • lernanto – elev
  • lernantino – elev (hunkøn)
 • instruisto – lærer
  • instruistino – lærer (hunkøn)

Bekræftende partikel

jes har den samme betydning som det danske "ja".

 • Ĉu vi estas en la ĉambro?
  • Jes, mi estas en la ĉambro.

Afbekræftende partikel

ne svarer til "nej" og til "ikke".

 • Ne, mi ne estas en la ĉambro.