1. Amiko Marko

Preložte a odpovedajte / Traduku kaj respondu

  1. Kto je tvoja priateľka?
  2. Píše tvoja priateľka Anna teraz v izbe?
  3. Pracuje priateľ tvojho otca v hoteli?
  4. Čo je na pracovnom stole v našej izbe?
  5. Je na tvojom stole esperantská učebnica?