1. Amiko Marko

V texte

 • Marko – Marek
 • esti – byť
 • as – koncovka pre sloveso v prítomnom čase
 • mi – ja
 • a – koncovka pre prídavné meno
 • amiko – priateľ
 • o – koncovka pre podstatné meno
 • li – on
 • lerni – učiť sa
 • ant – príčastie činné prítomné
 • kaj – a
 • sporto – šport
 • ist – povolanie
 • nun – teraz
 • sidi – sedieť
 • en – v, vo, do
 • ĉambro – izba
 • sur – na
 • tablo – stôl
 • papero – papier
 • j – koncovka pre množné číslo
 • libro – kniha
 • ĝi – ono
 • skribi – písať
 • la – určitý člen
 • patro – otec
 • in – ženský rod
 • de – od
 • ne – nie, ne- (zápor)
 • ili – oni/ony
 • labori – pracovať
 • hotelo – hotel
 • instrui – učiť, školiť
 • ŝi – ona

Viac

 • ĉu – či (začiatok otázky zisťovacej)
 • jes – áno
 • kio – čo
 • kiu – kto, ktorý
 • lingvo – jazyk
 • ni – my
 • nomo – meno
 • respondi – odpovedať
 • seĝo – stolička